N E D E X G R O U P

Polisülfit Macunu

Polisülfit Macunu | Nedex Group

Polisülfit Macunu

NEDEX polisulfit esaslı ikincil, çift komponentli cam macunlarını KU-83, PS-018, PS-002 ve ARCOL formulasyonları ile üretmektedir.

NEDEX polisülfit macunu; kimyasal ve fiziksel özellikleri izolasyonlu camlarda kullanıma uygun şekilde üretilmiş olup; cam ve buhar geçirgenliği oldukça düşüktür.

Hacimsel olarak; A ve B komponentlerin 10:1 oranında karıştırılarak kullanılması önerilir.

NEDEX polisülfit esaslı dış sızdırmazlık macunları KU-83 ve PS-018 ürünleri, yalıtımlı cam ünitesinde kullanılan EN 1279:2018 spesifikasyonlarını sağlamaktadır.