N E D E X G R O U P

Ürünler

Nem Alıcı | Nedex Group

Nem Alıcı

Dünya genelinde farklı pazarların beklentilerine göre üretilmiş desikantlar

Cam Çıtaları | Nedex Group

Cam Çıtaları

İzolasyonlu cam üreticilerinin ihtiyaçlarına göre alüminyum ve plastik çift cam profilleri

Polisülfit Macunu | Nedex Group

Polisülfit Macunu

Polisülfit esaslı, çift komponentli ikincil cam macunları; KU-83, PS-018, PS-002, ARCOL markalarıyla

Butil | Nedex Group

Butil

Poliizobutilen esaslı primer cam macunları; KU-83B ve PIB-996 markalarıyla

Hotmelt | Nedex Group

Hotmelt

Poliizobutilen esaslı, tek komponentli ikincil cam macunları; Meltex markasıyla

Nem Alıcı Zeolit Tozu | Nedex Group

Nem Alıcı Zeolit Tozu

Sentetik zeolit ve aktiflenmiş nem alıcı zeolit tozu olarak ikiye ayrılır.

Bentonit | Nedex Group

Bentonit

Sondaj bentoniti ve ağartma toprağı olarak gruplanmaktadır.