N E D E X G R O U P

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak teknolojiyi yakından takip eden, sürekli gelişen, genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, hızlı reaksiyon gösteren, etkin paydaş ilişkilerine odaklanan, sektörde katma değer yaratan bir kuruluş olarak Yönetimimiz, aşağıda yazılan politikaların eksiksiz olarak uygulanması için gerekli olan tüm destek ve çabayı göstereceğini tüm paydaşlarına taahhüt eder;

  • Sektörde aranılan, güvenilir ve uluslararası alanda rekabetçi, lider bir kuruluş olarak yer almak,
  • Üretim tesislerimizde en yüksek verimliliğe ulaşmak için devamlı son teknolojiyi takip etmek, uygun ve ekonomik ürünler sunmak, sonuçları izlemek ve yatırımların sürekliliğini gerçekleştirerek ülke ekonomisine optimum düzeyde fayda sağlamak,
  • Kalite, çevre ve İSG yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatlarının yanı sıra, üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara, işkolumuzla ilgili tüm yasal şartlara, müşteri şartlarına, kalite, çevre ve İSG yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
  • Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak,
  • Kuruluşumuz proseslerinden kaynaklanan atık miktarlarını minimize etmek ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmek,
  • Tüm personele kalite, çevre ve İSG bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • Şirket çalışanlarının, sürekli eğitimlerle Entegre Yönetim Sistem bilincini geliştirmek, şirketi benimseterek özverilerini arttırmak ve hayat standartlarını yükselterek mutluluklarını görmek,

Her cam üreticisinin farklı istek ve beklentileri vardır. NEDEX, ürün çeşitliliği sayesinde, farklı taleplere hitap edebilmektedir. En önemli gayesi, müşteri mutluluğu olan NEDEX müşterileriyle ilişkilerini uzun vadede sürdürmeyi hedeflemektedir.