N E D E X G R O U P

Nem Alıcı Zeolit Tozu

Nem Alıcı Zeolit Tozu | Nedex Group

Nem Alıcı Zeolit Tozu

  • 3A veya 4A Sentetik Zeolit Tozu
  • 3A veya 4A Aktiflenmiş Nem Alıcı Zeolit Tozu

Nem alıcı, polisülfit, alüminyum çıta, sıcak kenar çıtası, butil ve hotmelt haricinde NEDEX tarafından satışı gerçekleşen, ısıcam sektörü haricinde kullanılan ürünler bulunmaktadır. 

Bu ürünler, sentetik zeolit ve NEDEX tarafından ek bir proses uygulanarak elde edilen aktiflenmiş nem alıcı zeolit tozu şeklindedir.

Sentetik zeolitler, gözenek yapısına göre 3A zeolit ve 4A zeolit olarak sınıflandırılır. Zeolitlerin farklı gözenek yapısında olması, moleküllerin geçişini değiştirir. Ürün, hava, gaz, etilen, propilen, etanol gibi ürünlerin dehidrasyonunda kullanılabilir. Aynı zamanda, petrol bazlı ürünlerden petrol ürünlerin rafine edilmesinde katalist görevi görür. Plastik, poliüretan, stabilizatör gibi birçok uygulamada kullanılır.

NEDEX, sentetik zeolit ürününe ek bir proses uygulayarak aktiflenmiş nem alıcı tozu elde eder. Kullanıldıkları proseslerde ortamdaki nemi absorbe ettiğinden ve poliüretan gibi ürünlerde kullanıldıklarından dolayı ‘poliüretan nem tutucu’, ‘poliüretan nem alıcı’ isimleriyle de anılırlar.